Середа, 20.02.2019, 01:40
Вітаю Вас, Гість
Дитинство - найважливіший і неповторний період у житті кожної людини.
   Справжньою маленькою країною дитинства, звідки бере початок могутня ріка людського життя є дошкільний навчальний заклад. Тут дітям комфортно і затишно. Тут можна все! Дружити. Мріяти. Малювати. Сумувати. Гратися. Творити. Радіти. Міркувати. Помилятися. Фантазувати Саме дитячий садок забезпечує всебічний розвиток дитини відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, набуття нею життєвого досвіду та стає своєрідним посередником між сімє’ю та навколишнім світом. Педагогічний колектив ДНЗ "РОМАШКА" працює у спільній взаємодії з батьками, залучаючи родини вихованців до тісної співпраці.
Батьки та педагоги  -
 це живий організм, об’єднаний спільною метою, гуманними стосунками та високою відповідальністю.
НАШ КОЛЕКТИВ ПРАЦЮє З БАТЬКАМИ ВИХОВАНЦIВ НАД:
   • створенням єдиного освітнього простору «Сім'я – дошкільний заклад»;
   • встановленням партнерських відношень з сім'єю кожного вихованця;
   • створенням атмосфери загальних інтересів;
   • наданням допомоги сім`ї в питаннях розвитку дітей на основі діагностики.
НАПРЯМКИ РОБОТИ: 
 
   • участь батьків у роботі ДНЗ;
   • робота батьківського комітету ДНЗ, батьківських комітетів груп;
   • проведення загальних та групових батьківських зборів;
   • консультації для батьків психолога, вихователів, вихователя-методиста, лікаря, старшої
медичної сестри;
 
   • особисті бесіди адміністрації з батьками

 

ПРАВИЛА ДЛЯ БАТЬКІВ

 

1. Загальні положення
1.1. Батьки або особи, які їх замінюють (далі — батьки), є учасниками освітнього процесу в дошкільному навчальному заклад (ясла – садок) № 15 комбінованого типу Бердичівської міської ради».
Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, за збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.
2. Права батьків
2.1. Батьки мають право:
· обирати і бути обраними до органів самоврядування дошкільного навчального закладу;
· звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
· брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;
· відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
· захищати законні інтереси своїх дітей;
· інші права, що не суперечать законодавству України.
3. Обов’язки батьків
3.1. Батьки зобов’язані:
· виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
· постійно дбати про фізичне здоров’я дитини, її психічний стан, створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей;
· поважати гідність дитини;
· виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, народних традицій та звичаїв;
· своєчасно в установленому порядку вносити плату за харчування дитини в навчальному закладі;
· своєчасно повідомляти навчальний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
· стежити за станом здоров’я дитини.