Середа, 20.02.2019, 01:50
Вітаю Вас, Гість

ПЕДАГОГІЧНІ  РАДИ

1. НАСТАНОВЧА .     Про завдання діяльності педагогічного колективу  на 2016-2017 н.р.

Зміст роботи

Термін

Форма

узагальнення

Відповідальний

Пр.

1.

Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації навчально-виховної роботи у дошкільному закладі у 2016-2017 н.р.

серпень

інформація

завідувач

 

2.

Аналіз стану навчально-виховної роботи за 2015-2016 н.р.

звіт

завідуюча

 

3.

Аналіз виконання річного плану за 2015 -2016 н.р.

звіт

методист

 

4.

Підсумки проведення літньо-оздоровчого періоду за 2016 р.

довідка

ст. м/с

завідувач

 

4.

Звіти педагогів про результати навчально-виховної роботи у вікових групах.

звіт

вихователі

вузькі

спеціалісти

 

5.

Обговорення та затвердження проекту річного плану навчально-виховної роботи на                2016-2017 н.р.

обговорення

методист

 

6.

Стратегія навчально-виховного процесу на 2016-2017 н.р.: режим, розклад, педагогічне навантаження, творча група, наставництво.

обговорення

методист

 

7.

Підготовка до нового навчального року.

довідка

завідувач

 

 

2.ТЕМА«Інноваційні підходи до формування мовленнєво-комунікативної компетенції дошкільників»

Зміст  роботи

Термін

Форма

узагальнення

Відповідальний

Пр.

1.

Організація комунікативно-мовленнєвої діяльності дошкільників на засадах дитино центризму.

листопад

доповідь

завідувач

 

2.

Стан роботи з формування мовленнєво-комунікативної компетенції дітей дошкільного віку.

довідка

 

 

 

методист

 

 

 

 

3.

Сучасні вимоги до підготовки та проведення  мовленнєвих занять з дітьми раннього та дошкільного віку.

пам’ятка

 

Крещук О.М.

 

4.

Рекомендації для вихователів щодо забезпечення ефективності мовленнєвих занять.

методичні

рекомендації

Костюк Л.Б.

 

5.

Методи та прийоми підвищення мовленнєвої активності дітей в педагогічній технології психолого-педагогічного проектування.

з досвіду роботи

 

Борисевич Н.І.

 

 

6.

Сучасні підходи до організації роботи за картиною з дітьми дошкільного віку за методикою Н.Гавриш.

з досвіду роботи

Подольська А.М.

 

7.

Комунікативно-діяльнісний підхід до проведення мовленнєвих занять.          (за КДТ К.Крутій)

з досвіду роботи

Павленко М.С.

 

8.

Полілог як один з ефективних методів мовленнєвої роботи з дошкільниками та інші сучасні підходи до проведення бесід з дошкільниками. (за методикою А.Богуш)

 

з досвіду роботи

Блонська А.В.

9.

Співпраця з батьками з питань формування мовленнєво-комунікативної компетенції дошкільників.

з досвіду роботи

Караванська А.М.

 

10.

Презентація дидактичних посібників з формування мовленнєво-комунікативної компетенції дітей.

виставка - огляд

вихователі

 

3. ТЕМА: «Формування національної свідомості в дошкільників  через залучення до джерел народного мистецтва»

Зміст роботи

 Термін

   Форма

узагальнення

Відповідальний

Пр.

1.

Актуальність проблеми конструктивної діяльності як засобу розвитку мислення та уяви дітей дошкільного віку.

травень

інформація

психолог

 

2.

Стан роботи з організації та проведення конструктивно-будівельних ігор.

довідка

методист

 

3.

Формування перших конструктивних навичок у дітей раннього віку в процесі роботи з будівельним матеріалом.

з досвіду роботи

Космінська Г.І.

 

4.

Використання LEGO-конструкторів у сюжетному конструюванні.

методичні рекомендації

Борисевич Н.І.

 

5.

Сучасні підходи до організації конструювання в дошкільному закладі.

банк ідей з елементами тренінгу

Подольська А.М.

 

6.

Використання розвиваючих ігор Б.Нікітіна у роботі дітьми із ЗПР.

з досвіду роботи

Кривенька С.М.

 

7.

Творчий підхід до використання природного та покидькового матеріалу з метою розвитку креативності та творчої ініціативи у дошкільників.

банк ідей

Гаврилюк Н.Й.

 

8.

Спільна робота ДНЗ  та сім’ї у підвищенні інтересу до творчої конструктивної діяльності дошкільників.

з досвіду роботи

Костюк А.В.

 

10.

Презентація матеріалу для проведення конструктивної діяльності з дітьми.

 

виставка

вихователі

 

 

 

4. ТЕМА: «Гурткова робота як засіб розвитку творчих здібностей  дітей дошкільного віку»

Зміст роботи

 Термін

   Форма

узагальнення

Відповідальний

Пр.

1.

Сутність дитячої творчості.

травень

доповідь

завідувач

 

2.

Етапи розвитку творчої діяльності дитини, її характерні особливості та показники творчої активності.

співдоповідь

практичний психолог

 

3.

Стан гурткової роботи в ДНЗ.

довідка

методист

 

4.

Критерії аналізу проявів креативності дітей та шляхи становлення творчого начала дитини.

пам’ятка,

повідомлення

Пилипчук А.С.

 

5.

Творчий розвиток дошкільників під час гурткової роботи:

  • за методикою Л.Шульги;
  • за методикою Б.Нікітіна;
  • за методикою Н.Копалової;
  • танцювального гуртка;
  • фізкультурного гуртка.

з досвіду роботи

 

 

Костюк Л.Б.

Борисевич Н.І.

Караванська А.М.

 

Балабан Н.О.

інструктор з фізкультури

 

6.

Співпраця з батьками з питань розвитку творчих здібностей дошкільників.

з досвіду роботи

Гаврилюк Н.Й.

 

7.

«Зростають творчі малюки»

фото звіт роботи гуртків

вихователі