Середа, 18.10.2017, 02:52
Вітаю Вас, Гість
 

    Мета програми «Українське дошкїлля» - розширити змістовий компонент освітньої роботи з дітьми від двох до шести років, розкриваючи етнічні, історичні та соціокультурні особливості Західного регіону.

     Завдання  програми розглянуті через призму Базового компонента дошкільної освіти.

     Структуру програми визначають лінії розвитку дитини.

     Зміст програми періодизовано за віком:

 • ранній вік (третій рік життя);
 • молодший дошкільний вік (четвертий рік життя);
 • середній дошкільний вік ( п’ятий рік життя);
 • старший дошкільний вік (шостий рік життя),

в яких подані стислі психологічні характеристики дітей, завдання розвитку, зміст і форми освітнього процесу з кожного змістового компонента.

     Кожен розділ змістової частини програми завершується показниками компетентності дитини.

     Програма побудована на принципах:

 • науковості;
 • інтеграції;
 • системності;
 • комплексності;
 • гуманізації змісту навчання  та виховання.

У програмі визначено завдання з різних напрямків роботи з дітьми:

 • фізичний;
 • соціально-моральний;
 • емоційно-ціннісний;
 • пізнавальний;
 • мовленнєвий;
 • художньо-естетичний;
 • креативний.

При організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році важливо зосередити увагу на вирішенні таких ключових завдань:

 • максимальне охоплення дітей дошкільною освітою та надання їм якісних освітніх послуг;
 • охорона життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку,  у тому числі, з особливими потребами; актуалізація питань безпеки життєдіяльності.

Дошкільні навчальні заклади гарантують надання дітям якісних освітніх послуг у будь-якій формі здобуття дошкільної освіти. Основними компонентами цих гарантій є:

 • дотримання державного освітнього стандарту; надання фахової психолого-медико-педагогічної допомоги родинам у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку, у тому числі з  особливими потребами;
 •  забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими потребами.

    У програмі розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку “Віконечко” розкрито сутність психомоторного, пізнавального, мовленнєвого, соціального розвитку та особливості розвитку ігрової, образотворчої та конструкторської діяльності дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. З’ясовано ключові освітні завдання, розкрито зміст педагогічної роботи надано поради батькам та визначено орієнтовні результати освітньої роботи з дошкільниками із затримкою психічного розвитку різних вікових груп.

 “Віконечко” є першою державною програмою нового типу, в якій відображено вимоги до розвиненості, вихованості й навченості дитини дошкільного віку із затримкою психічного розвитку.