Середа, 20.02.2019, 02:52
Вітаю Вас, Гість

         Оновлений варіант програми “Дитина в дошкільні роки” зорієнтовано на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, на збереження дитячої субкультури, на ампліфікацію дитячого розвитку, взаємозв’язок усіх сторін життя малюка.

           Відповідно до мети всі завдання, представлені в програмі, розподілено на освітні лінії, що відповідають Базовому компоненту дошкільної освіти в Україні. Програму “Дитина в дошкільні роки” адресовано педагогам, практичним психологам і соціальним педагогам дошкільних навчальних закладів, вихователям, які працюють у будинках сімейного типу, в закладах інтернатного типу тощо; студентам педагогічних інститутів та коледжів, які навчаються за спеціальністю “Дошкільна освіта”; батькам.

 

       У програмі розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку “Віконечко” розкрито сутність психомоторного, пізнавального, мовленнєвого, соціального розвитку та особливості розвитку ігрової, образотворчої та конструкторської діяльності дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. З’ясовано ключові освітні завдання, розкрито зміст педагогічної роботи надано поради батькам та визначено орієнтовні результати освітньої роботи з дошкільниками із затримкою психічного розвитку різних вікових груп.

        “Віконечко” є першою державною програмою нового типу, в якій відображено вимоги до розвиненості, вихованості й навченості дитини дошкільного віку із затримкою психічного розвитку.

                                                                                                                              

      Метою програми «Оберіг» є забезпечення повноцінного фізичного, психічного, соціального розвитку дитини від моменту зачаття до 3 років, входження її в соціальне середовище, адаптації дітей до постійно змінюваних умов предметного і соціального довкілля.

      Завдання програми – забезпечити вихователів, медичних сестер, батьків системою знань щодо особливостей розвитку дитини на різних етапах (пренатальний, перинатальний, немовлячий, ранній) переддошкільного періоду та орієнтовними показниками досягнень дитини раннього віку на кожному віковому періоді.